Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018

Μετά από χρόνια αποκτά πρόσβαση η Πυροσβεστική στη μαρίνα Ζέας στη πλατεία Κανάρη

Η μαρίνα Ζέας αποκτά, επιτέλους, δρόμο για την προσβασιμότητα των πυροσβεστικών οχημάτων, στο ύψος της πλατείας Κανάρη.
Η σοβαρότατη έλλειψη για μια οργανωμένη μαρίνα, με πολύ μεγάλη κίνηση ανθρώπων και σκαφών, πρόκειται να αντιμετωπιστεί με την κατασκευή «εισόδου- εξόδου κινδύνου» για πυροσβεστικά οχήματα.

Το θέμα κινήθηκε, τον Αύγουστο του 2016, από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, που με έγγραφό έκρινε ως απολύτως απαραίτητη την κατασκευή «εισόδου – εξόδου» στο τουριστικό λιμάνι, στο ύψος της Πλατείας Κανάρη, ώστε τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν άμεση πρόσβαση στη μαρίνα συντομεύοντας αισθητά τον χρόνο προσέγγισης και µε την προϋπόθεση ότι για την κατασκευή της θα ληφθούν υπόψη οι διαφορετικοί τύποι πυροσβεστικών οχημάτων που διαθέτει η Πυροσβεστική Υπηρεσία  όπως υδροφόρα, κλιμακοφόρα, βραχιονοφόρα κ.λπ.
Η εταιρεία «Μαρίνα Ζέας ΑΕ» προχώρησε στην εκπόνηση της αναγκαίας μελέτης αφού έλαβε υπόψη της τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πυροσβεστικών οχημάτων που μπορούν να συνδράμουν µία πιθανή πυρκαγιά στο χώρο της μαρίνας Ζέας και την υπέβαλε για έγκριση στο Δήμο Πειραιά.
Σύμφωνα με τη μελέτη η «είσοδος- έξοδος κινδύνου» θα κατασκευαστεί μεταξύ του κρηπιδώματος HG και της Ακτής Μουτσοπούλου και είναι εγκάρσια επί του διαδρόμου κίνησης των πεζών χωρίς όμως να διαταράσσεται η λειτουργία του.
Στη μελέτη καθίσταται σαφές ότι η πρόσβαση μπορεί να γίνεται απρόσκοπτα από τα πυροσβεστικά οχήματα που θα συνδράμουν πιθανή πυρκαγιά στην μαρίνα εκτός από βραχιονοφόρα οχήματα µε δυνατότητα ανύψωσης έως τα 30µ και κλιμακοφόρα µε δυνατότητα ανύψωσης κλίμακας έως τα 70µ. 
Εξ’ άλλου, τα μεγέθη των σκαφών που ελλιμενίζονται δεν απαιτούν παρέμβαση από το ύψος που τα συγκεκριμένα οχήματα έχουν ως μέγιστη ανυψωτική ικανότητα.
Προ ημερών η μελέτη εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Β’ Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και προωθείται η κατασκευή του έργου, που θα γίνει με δαπάνες της εταιρείας που διαχειρίζεται τη μαρίνα Ζέας.

@ Μα είναι δυνατόν τόσα χρόνια να μην έχει ευαισθητοποιηθεί κανένας φορέας για την δημιουργία πρόσβασης στα πυροσβεστικά οχήματα; Και όμως είναι. Για μην έχουμε ψευδαισθήσεις γύρω από την αντιπυρική προστασία…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι πιο δημοφιλείς αναρτήσεις